Великобагачанська громада
Полтавська область, Миргородський район

Управління з питань освіти, культури, молоді, туризму, спорту та гуманітарного розвитку ВК Великобагачанської селищної ради оголошує конкурс на посаду директора Центру культури і дозвілля

Дата: 08.05.2024 14:12
Кількість переглядів: 107

Фото без опису

Управління з питань освіти, культури, молоді, туризму, спорту та гуманітарного розвитку виконавчого комітету Великобагачанської селищної ради, відповідно до Закону України "Про культуру", розпорядження селищного голови Великобагачанської селищної ради від 03.05.2024 № 46 «Про забезпечення оголошення та проведення конкурсу на посаду директора Центру культури і дозвілля виконавчого комітету Великобагачанської селищної ради», наказу начальника управління з питань освіти, культури, молоді, туризму, спорту та гуманітарного розвитку виконавчого комітету Великобагачанської селищної ради від 06.05.2024 № 61 «Про проведення конкурсу на посаду директора Центру культури і дозвілля виконавчого комітету Великобагачанської селищної ради.» оголошує конкурс на зайняття посади директора  Центру культури і дозвілля виконавчого комітету Великобагачанської селищної ради.

Дата початку прийому документів від кандидатів на посаду директора Центру культури і дозвілля виконавчого комітету Великобагачанської селищної ради - 8 травня 2024 року.

Кінцевий строк прийому документів від кандидатів на посаду директора Центру культури і дозвілля виконавчого комітету Великобагачанської селищної ради 6 червня 2024 року.

Вимоги до кандидатів: 

вища освіта;

стаж роботи у сфері культури не менше трьох років;

володіння державною мовою;

здатність     за    своїми   діловими   та   моральними   якостями,   освітнім   і професійним рівнем виконувати відповідні посадові обов'язки.

Відповідно до статті 21Закону України «Про культуру» керівником комунального закладу культури не може бути призначена особа, яка:

за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

має судимість за вчинення кримінального правопорушення, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією;

є близькою особою або членом сім’ї керівників Великобагачанської селищної ради та управління з питань освіти, культури, молоді, туризму, спорту та гуманітарного розвитку виконавчого комітету Великобагачанської селищної ради.

Особи, які беруть участь в конкурсі,  подають такі документи:

заява   про   участь   у   конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних" (додаток 1);

автобіографія, що містить прізвище, ім'я та по батькові, число, місяць, рік і місце    народження,   інформацію про   громадянство,   відомості  про освіту, трудову   діяльність,   посаду   (заняття),   місце   роботи,  громадську  роботу (зокрема   на виборних  посадах),   контактний   номер   телефону   та   адресу електронної   пошти   чи   іншого   засобу   зв'язку,   відомості  про   наявність чи відсутність судимості;

копія документа, що посвідчує особу;

копії документів про вищу освіту;

два рекомендаційні листи довільної форми;

мотиваційний лист довільної форми.

Особа може надати інші документи, які, на її думку, підтверджують її професійні чи моральні якості.

Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.

Зазначені документи надсилаються до управління з питань освіти, культури, молоді, туризму, спорту та гуманітарного розвитку виконавчого комітету Великобагачанської селищної ради за адресою  38300, с-ще Велика Багачка, вул. Шевченка, 73 та на електронну пошту: vb-selrada2017@ukr.net.

Конкурсний добір проводиться публічно. 

Конкурсна комісія проводить перше засідання через 10 днів після закінчення строку приймання документів, про що повідомляє кандидатів.

На другому засіданні конкурсна комісія проводить співбесіду з кандидатами, під час якої заслуховує публічні презентації проектів програм розвитку комунального закладу культури Центру культури і дозвілля виконавчого комітету Великобагачанської селищної ради на один і п'ять років.

Конкурсна комісія приймає рішення про визначення переможця конкурсу шляхом голосування та оприлюднює його на офіційному веб-сайті Великобагачанської селищної ради.

 

Умови праці

Призначення на посаду здійснюється шляхом укладення контракту строком на п’ять років за результатами конкурсного добору.

Оплата праці здійснюється відповідно до наказу Міністерства культури «Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки» № 745.

 

Матеріально-технічна база закладу культури

Фінансова та господарська діяльність Центру культури і дозвілля здійснюється відповідно до чинного законодавства та Положення. Фінансування здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та додаткових джерел фінансування не заборонених законодавством.

Кошти складаються з бюджетних асигнувань, від продажу квитків, реалізації творчо-виробничої продукції, надання платних послуг населенню, надходжень за виконані роботи по соціально-творчому замовленню на проведення заходів по договорах з державними, кооперативними і громадськими організаціями, підприємствами та установами.

Додатковими джерелами фінансування можуть бути:

кошти, отримані за надання платних послуг відповідно до переліку послуг, які можуть надаватися закладами культури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.2011.№1271 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури і мистецтв, заснованими на державній та комунальній формі власності”;

кошти гуманітарної допомоги;

безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій і громадян;

гранти;

інші джерела, не заборонені законом.

 

Фінансова звітність за попередній бюджетний період

 

З метою забезпечення відкритості, публічності, прозорості, неупередженості, законності, рівності прав, колегіальності прийняття рішень, незалежності, об’єктивності та обґрунтованості рішень, недискримінаційного ставлення до кандидатів на зайняття посади директора Центру культури і дозвілля виконавчого комітету Великобагачанської селищної ради запрошуємо долучитися до проведення конкурсу представників трудового колективу комунального закладу культури, обраних на загальних зборах трудового колективу, представників громадські організації у сфері культури відповідного функціонального спрямування.

Початок формування складу конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на зайняття посади директора Центру культури і дозвілля виконавчого комітету Великобагачанської селищної ради 08 травня 2024 року.

Кількість  членів конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на зайняття посади директора комунального закладу культури Центр культури і дозвілля виконавчого комітету Великобагачанської селищної ради становить дев’ять осіб. Конкурсна комісія вважається повноважною у разі затвердження в її складі не менше шести осіб.

До складу конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на зайняття посади директора Центру культури і дозвілля виконавчого комітету Великобагачанської селищної ради входять по три кандидатури від:

управління з питань освіти, культури, молоді, туризму, спорту та гуманітарного розвитку виконавчого комітету Великобагачанської селищної ради;

трудового колективу закладу культури;

громадських організацій у сфері культури відповідного функціонального спрямування.

Кандидатури до складу конкурсної комісії від трудового колективу обираються на загальних зборах трудового колективу.

Громадські організації у сфері культури відповідного функціонального спрямування подають по три кандидатури управлінню з питань освіти, культури, молоді, туризму, спорту та гуманітарного розвитку виконавчого комітету Великобагачанської селищної ради, який шляхом жеребкування визначає трьох кандидатів до складу конкурсної комісії.

Строк розгляду пропозицій до 05 червня 2024 року.

Для включення до складу конкурсної комісії кандидатур, запропонованих трудовим колективом, головуючим на загальних зборах трудового колективу до управління з питань освіти, культури, молоді, туризму, спорту та гуманітарного розвитку виконавчого комітету Великобагачанської селищної ради письмово та електронною поштою подаються:

супровідний лист у довільній формі із зазначенням трьох кандидатур, які рекомендуються для включення до складу конкурсної комісії. До супровідного листа додаються заява за формою, наведеною у додатку 2 та анкета кандидата на включення до складу конкурсної комісії за формою наведеною у додатку 3;

протокол загальних зборів трудового колективу;

листок реєстрації із підписами членів трудового колективу, які брали участь у загальних зборах.

Для участі у жеребкуванні громадська організація у сфері культури відповідного функціонального спрямування надає управлінню з питань освіти, культури, молоді, туризму, спорту та гуманітарного розвитку виконавчого комітету Великобагачанської селищної ради лист у довільній формі, підписаний керівником громадської організації, із зазначенням трьох кандидатур, які рекомендуються для включення до складу конкурсної комісії. До листа додаються заява за формою, наведеною у додатку 2 та анкета кандидата на включення до складу конкурсної комісії за формою наведеною у додатку 3.

Жеребкування проводиться в разі подання кандидатур не менше ніж від двох громадських організацій.

Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка:

за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;

має судимість за вчинення кримінального правопорушення, якщо така судимість не погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією;

є близькою особою або членом сім’ї учасника конкурсу чи керівників Великобагачанської селищної ради та управління з питань освіти, культури, молоді, туризму, спорту та гуманітарного розвитку виконавчого комітету Великобагачанської селищної ради;

є членом трудового колективу закладу культури, на посаду керівника якого проводиться конкурс.

Під час виникнення у члена конкурсної комісії вказаних вище обставин, такий член конкурсної комісії зобов’язаний невідкладно самостійно подати управлінню з питань освіти, культури, молоді, туризму, спорту та гуманітарного розвитку виконавчого комітету Великобагачанської селищної ради письмову заяву про самовідвід.

У разі не подання зазначеної інформації член конкурсної комісії несе відповідальність згідно із законодавством.

У разі виникнення (виявлення) у члена конкурсної комісії вказаних вище обставин, після формування складу конкурсної комісії, такий член конкурсної комісії підлягає заміні відповідним суб’єктом подання, який запропонував кандидатуру зазначеного члена конкурсної комісії, не пізніше наступного робочого дня після встановлення (виявлення) зазначених обставин.

Пропозиції щодо кандидатур до складу комісії подаються до управління з питань освіти, культури, молоді, туризму, спорту та гуманітарного розвитку виконавчого комітету Великобагачанської селищної ради за адресою: 38300, с-ще Велика Багачка, вул. Шевченка, 73, та на електронну адресу: vb-selrada2017@ukr.net.

Контактний телефон для довідок з питань проведення конкурсу:

0999412587 Удовіченко Наталія Олександрівна

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1

Конкурсній комісії з  проведення  конкурсного добору на посаду директора Центральної публічної бібліотеки виконавчого комітету Великобагачанської селищної ради ____________________________________

___________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові претендента)

який (яка) проживає за адресою: ____________________________________

___________________________________,

____________________________________

(номер контактного телефону)

e-mail _________________@ ___________

(заповнюється друкованими літерами)

ЗАЯВА

Прошу допустити мене до участі в конкурсному доборі на посаду директора Центральної публічної бібліотеки виконавчого комітету Великобагачанської селищної ради на зайняття посади.

Підтверджую достовірність інформації у поданих мною документах.

Інформацію про проведення конкурсу прошу повідомляти мені шляхом  телефонного дзвінка за номером ___________________________.

Надаю згоду на обробку та використання моїх персональних даних згідно із Законом України «Про захист персональних даних».

 

 

 

___ __________ 20___ р.                                ___________________

(підпис)

 

 

 

 

 

Додаток 2

 

Управління з питань освіти,

культури, молоді, спорту туризму та гуманітарного розвитку виконавчого комітету Великобагачанської селищної ради

                                                                    _______________________________

                                                                                                                                       (прізвище, ім’я та по батькові)

______________________________

                                                                                                                                  (місце проживання (реєстрації),

_____________________________

                                                                                             контактний телефон)

______________________________

                                                                                                                                                   (контактний е-mail)

ЗАЯВА

         Я, ___________________________________________________________

__________________________________________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові)

даю  згоду  на  участь  у  роботі  конкурсної  комісії  з  проведення  конкурсного добору на посаду  __________________________________________________________________

(повна назва посади, на яку оголошено конкурсний добір)

від _______________________________________________________________.

         (найменування громадської організації, що рекомендує на включення особи до складу конкурсної комісії/найменування закладу   

                                     культури, трудовий колектив якого висуває кандидатуру до складу конкурсної комісії)

 

         Підтверджую, що не є членом трудового колективу закладу культури, на посаду керівника якого проводиться конкурсний відбір.

          Надаю згоду на обробку та використання моїх персональних даних згідно із Законом України «Про захист персональних даних».

          До заяви додаю анкету кандидата на включення до складу конкурсної комісії на ____ арк.

 «____»_______ 20___ року         ______________       _________________ 

                                                                (підпис)                                      (прізвище та ініціали)

 

___________________________

Примітка.

Заява має бути написана власноручно особою, висунутою трудовим колективом.            

 

Додаток 3

 

 

АНКЕТА
кандидата на включення до складу конкурсної комісії

Прізвище, ім’я, по батькові

 

Громадянство

 

Число, місяць і рік народження

 

Місце народження

 

Документ, що посвідчує особу:
серія, номер, ким виданий, дата видачі;
місце проживання

 

Освіта

 

Навчальний заклад, рік закінчення

 

Напрям підготовки
(спеціальність)

 

Кваліфікація

 

Науковий ступінь, вчене звання (за наявності)

 

Нагороди, почесні звання (за наявності)

 

Трудова діяльність (період трудової діяльності, займана посада, найменування підприємства (установи, організації))

 

 

Громадська робота (у тому числі на виборних посадах)

 

Відомості про наявність чи відсутність:
судимості;
адміністративного стягнення за вчинення корупційного правопорушення;
рішення суду щодо визнання особи недієздатною або обмежено дієздатною

 

За достовірність даних відповідаю.

__________________________
(підпис кандидата на включення
до складу конкурсної комісії)

________________________
(прізвище, ініціали)

 

 

Додаток: фінансова звітність за попередній бюджетний період


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь