Великобагачанська громада
Полтавська область, Миргородський район

Виконавчий комітет Великобагачанської селищної  ради оголошує конкурс на зайняття вакантної посади директора Комунального некомерційного підприємства «Великобагачанська центральна лікарня»

Дата: 29.01.2024 15:53
Кількість переглядів: 860

Фото без опису

Правові підстави проведення конкурсу:

Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2017 року № 1094 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на зайняття посади керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», стаття 65 Господарського кодексу України, стаття 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників ВИПУСК 78 Охорона здоров'я, затверджений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29 березня 2002 р. № 117, наказ МОЗ України від 10.10.2023 № 1769 "Про затвердження змін до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров’я", рішення виконавчого комітету Великобагачанської селищної ради від 09.01.2024 року № 3 «Про проведення конкурсу на зайняття посади директора КНП «Великобагачанська центральна лікарня», рішення виконавчого комітету Великобагачанської селищної ради від 25.01.2024 року  № 10 «Про створення конкурсної комісії з проведення конкурсу на зайняття вакантної посади директора КНП «Великобагачанська центральна лікарня».

 

Найменування підприємства:

комунальне некомерційне підприємство "Великобагачанська центральна лікарня" Великобагачанської селищної ради Полтавської області, скорочена назва КНП "Великобагачанська ЦЛ" (далі – Установа).

 

Юридичне та фактичне місцезнаходження Установи

Україна, 38300, Полтавська обл., Миргородський р-н, селище міського типу Велика Багачка, вул.Каштанова, будинок 21.

 

Статут Установи затверджено рішенням 17 сесії восьмого скликання Великобагачанської селищної ради від 16 листопада 2021 року (додаток 1).

 

Основні напрями діяльності Установи:

КВЕД 86.10 Діяльність лікарняних закладів (основний).

 

Структура установи:

додаток 2

 

Кошторисні призначення для фінансового забезпечення діяльності Установи на 01.01.2024 року складає:

Місцевий бюджет – 5800,3 тис.грн.

Додаткова дотація – 1075,6 тис. грн.

 

Документи для участі в конкурсі необхідно подати до виконавчого комітету Великобагачанської селищної ради за адресою:

38300, Полтавська обл., сел. Велика Багачка, вул.Шевченка, 73, з 30.01.2024 року до 21.02.2024 року 17 год.15 хв.

 

Номер телефону та електронна адреса для довідок:

(05345) 9-14-52, 0990506209, otg@velyka-bagachka-rada.gov.ua.

 

Перелік документів, що надаються особисто або надсилаються поштою конкурсній комісії претендентом для участі у конкурсі:

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади за формою згідно з додатком 3;

3) резюме у довільній формі;

4) автобіографія;

5) копія (копії) документа (документів) про освіту, науковий ступінь, вчене звання, кваліфікаційну категорію, підвищення кваліфікації, які підтверджують відповідність претендента кваліфікаційним вимогам до керівника закладу охорони здоров’я, а також копію трудової книжки або інших документів, що підтверджують досвід роботи;

6) згода на обробку персональних даних згідно з додатком 4;

7) конкурсна пропозиція обсягом не більше 15 сторінок друкованого тексту в паперовій та електронній формі;

8) довідка МВС про відсутність судимості;

9) медичні довідки про стан здоров’я, щодо перебування особи на обліку у психоневрологічному та наркологічному закладі охорони здоров’я за формами, затвердженими МОЗ;

10) попередження стосовно встановлених Законом України «Про запобігання корупції» вимог та обмежень, підписане претендентом на посаду, за формою згідно з додатком 5;

11) заява про відсутність у діях особи конфлікту інтересів згідно із додатком 6;

12) підтвердження подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік (відповідно до абзацу першого частини третьої статті 45 Закону України «Про запобігання корупції»).

Документи, крім заяви про участь у конкурсі, подаються в запечатаному вигляді.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

Відповідальність за достовірність поданих документів несе претендент.

 

Конкурсна пропозиція може містити проєкт плану розвитку закладу на середньострокову перспективу (три – п’ять років), в якому передбачаються:

план реформування закладу протягом одного року;

заходи з виконання завдань закладу і результати аналізу можливих ризиків, пропозиції з поліпшення економічних та фінансових показників закладу, підвищення ефективності його діяльності, запобігання корупції;

пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку закладу;

пропозиції (відомості) щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників діяльності закладу.

Регламент виступу з конкурсною пропозицією до 40 хв, а співбесіди з претендентом до 20 хв.

 

 Вимоги до претендентів (відповідно до Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 "Охорона здоров'я", затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 29.03.2002 р. № 117 та наказу Міністерства охорони здоров’я України від 10.10.2023 № 1769):

Повинен знати: Конституцію України, закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності закладу охорони здоров'я; профіль, спеціалізацію й особливості структури закладу охорони здоров'я; податкове та екологічне законодавство; перспективи, вітчизняні і світові тенденції технологічного, технічного, економічного і соціального розвитку галузі і закладу охорони здоров'я; можливості ефективного використання виробничих потужностей, наявних технологічних процесів, їх реструктуризації або заміни; кадрові ресурси закладу охорони здоров'я; порядок розроблення і затвердження бізнес-планів, фінансових планів (у разі необхідності) та програм виробничо-господарської діяльності; ринкові методи господарювання та управління; кон'юнктуру ринку; порядок укладення і виконання господарських та фінансових договорів, галузевих тарифних угод, колективних договорів та регулювання соціально-трудових відносин; вітчизняні і зарубіжні досягнення науки та технології у відповідній галузі виробництва і досвід завоювання позицій на світових та регіональних ринках продукції; основи економіки, менеджменту, маркетингу, організацію виробництва, праці та управління; етику ділового спілкування та ведення переговорів; трудове законодавство, технології інформаційного забезпечення управління, форми та методи роботи із засобами масової інформації; правила ділового етикету; сучасні засоби комунікацій та зв'язку; сучасну наукову літературу та науково-практичну періодику за фахом; методику визначення потреби в лікарських засобах, медичних виробах, обладнанні; специфіку менеджменту і маркетингу в галузі охорони здоров'я. Повинен володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов'язків відповідно до Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

Кваліфікаційні вимоги:

Вища освіта другого (магістерського) рівня у галузі знань 07 "Управління та адміністрування" або 28 "Публічне управління та адміністрування" або 1501 "Державне управління" або 22 "Охорона здоров'я", або 08 "Право", або 05 "Соціальні та поведінкові науки", або 03 "Гуманітарні науки".

У разі здобуття вищої освіти у галузі знань 08 "Право" або 05 "Соціальні та поведінкові науки" або 03 "Гуманітарні науки" вимагається наявність вищої освіти другого (магістерського) рівня у галузі знань 07 "Управління та адміністрування" або 28 "Публічне управління та адміністрування", або 1501 "Державне управління". У разі здобуття вищої освіти у галузі знань 22 "Охорона здоров'я" вимагається подальша спеціалізація "Організація і управління охороною здоров'я" або наявність вищої освіти другого (магістерського) рівня у галузі знань 07 "Управління та адміністрування" або 28 "Публічне управління та адміністрування", або 1501 "Державне управління, або 229 «Громадське здоров’я».

Стаж роботи на керівних посадах - 3 роки.

 

Документи, подані (надіслані) претендентам для участі у конкурсі, не розглядаються у разі:

1) подання їх особисто в останній день строку після закінчення робочого часу;

2) надіслання їх поштою після закінчення строку подання;

3) надіслання їх поштою протягом установленого строку подання та надходження до конкурсної комісії менше ніж за три робочих дні до дати проведення засідання з розгляду заяв та доданих до них документів.

 

Умови оплати праці Директора :

Умови оплати праці визначаються відповідно до контракту з директором Установи. За виконанням обов’язків, передбачених контрактом, Директорові нараховується заробітна плата відповідно до умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я, встановлених чинним законодавством України у межах кошторису витрат і видатків Установи відповідно до виділених бюджетних асигнувань та згідно із штатним розписом. Встановлення розміру премій та надбавок Директорові здійснюється відповідно до його особистого внеску в загальні результати роботи, рівня трудової та виконавчої дисципліни, інтенсивності, складності праці.

 

Істотні умови контракту:

права і обов’язки сторін, умови матеріального забезпечення керівника, відповідальність сторін, розв’язання спорів, внесення змін і доповнень до контракту та припинення його дії.

 

Місце проведення конкурсу:

38300, Полтавська обл., сел.Велика Багачка, вул.Шевченка, 73 (зал засідань виконавчого комітету Великобагачанської селищної ради).

 

Дата проведення конкурсу:

26 лютого 2024 року.


Додаток 1 (статут)


Додаток 2 (структура)


Додаток 3 (заява)


Додаток 4 (згода)


Додаток 5 (попередження)


Додаток 6 (конфлікт інтересів)


Протокол засідання комісії №1


 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь