Великобагачанська громада
Полтавська область, Миргородський район

Оголошується конкурс на заміщення вакантних посад!

Дата: 31.08.2020 11:15
Кількість переглядів: 782

Фото без опису


Розпорядження про оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад


Умови конкурсу на заміщення вакантних посад


До претендентів на заміщення вакантних посад:
- спеціаліста І категорії відділу «Центр надання адміністративних послуг» 
виконавчого комітету Великобагачанської селищної ради ;
-спеціаліста І категорії відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого 
комітету Великобагачанської селищної ради ; 
встановлюються наступні вимоги:
громадянство України, вільне володіння державною мовою, повна вища освіта 
відповідного професійного спрямування, стаж роботи за фахом на службі в органах 
місцевого самоврядування або державній службі не менше 3 років, навички роботи 
на комп’ютері на рівні досвідченого користувача та знання відповідних програмних 
засобів.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії 
наступні документи:
заяву про участь у конкурсі;
заповнену особову картку (форма П-2ДС) з відповідними додатками; 
дві фотокартки розміром 4 x 6 см;
копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, 
присудження наукового ступеня; 
копію документа, який посвідчує особу;
декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування ( у порядку, визначеному Законом України «Про запобігання 
корупції»
копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов'язаних); 
довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності).
Документи приймаються протягом ЗО календарних днів з дня оголошення 
про проведення конкурсу.

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ


на перевірку знання Конституції України,
Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах 
місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції» та знання законодавства 
України з урахуванням специфіки функціональних повноважень спеціаліста І 
категорії відділу «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету
Великобагачанської селищної ради ,
спеціаліста І категорії відділу бухгалтерського обліку та звітності виконавчого 
комітету Великобагачанської селищної ради

І. Питання на перевірку знання Конституції України
1. Основні розділи Конституції України.
2. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1,2).
3. Форма правління в Україні (стаття 5).
4. Визнання найвищої соціальної цінності України (стаття 3).
5. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України 
(стаття 10).
6. Об'єкти права власності Українського народу (статті 13, 14).
7. Найважливіші функції держави (стаття 17).
8. Державні символи України (стаття 20).
9. Конституційне право на працю (стаття 43) та освіту (стаття 53).
10. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46).
11. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49).
12. Обов'язки громадянина України (статті 65-68).
13. Право громадянина України на вибори (стаття 70).
14. Державний бюджет України (стаття 96).
15. Порядок обрання Президента України (стаття і 03).

II. Питання на перевірку знання 
Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні"
1. Поняття, основні принципи місцевого самоврядування за Законом України "Про 
місцеве самоврядування в Україні" (статті 2, 4, 5).
2. Реалізація громадянами України права на участь у місцевому самоврядуванні 
(статті 3, 7, 8, 9,13).
3. Система місцевого самоврядування (статті 5, 6, 10, 11, 12, 14).
4. Форми добровільного об'єднання органів місцевого самоврядування 
(стаття 15).
5.Організаційно - правова, матеріальна і фінансова основи місцевого 
самоврядування (статті 16, 60).


6. Законодавство України про місцеве самоврядування та державний контроль за 
діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 24).
7.Повноваження сільських, селищних рад (статті 25, 26).
8. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у сфері соціально - 
економічного і культурного розвитку, планування та обліку (стаття 27).
9. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад в галузі бюджету, 
фінансів і цін (стаття 28).
10. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад щодо управління 
комунальною власністю та в галузі житлово-комунального господарства, 
побутового торговельного обслуговування, громадського харчування, транспорту і 
зв'язку (статті 29, ЗО).
11. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у галузі будівництва 
(стаття 31).
12. Повноваження виконавчих органів у сфері освіти, охорони здоров'я, культури, 
фізкультури і спорту (стаття 32).
13. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у галузі
регулювання земельних відносин та охорони навколишнього природного 
середовища (стаття 33).
14. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у сфері соціального 
захисту населення (стаття 34).
15. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних рад у галузі
зовнішньоекономічної діяльності, оборонної роботи щодо вирішення питань 
адміністративно - територіального устрою (статті 35, 36, 37).
III. Питання на перевірку знання
Закону України „Про службу в органах місцевого самоврядування"
1. Поняття служби та посади в органах місцевого самоврядування, посадової особи 
місцевого самоврядування за Законом України „Про службу в органах місцевого 
самоврядування" (статті 1, 2, 3).
2. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (стаття 4).
3. Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5).
4. Правове регулювання статусу посадових осіб місцевого самоврядування (стаття
7).
5. Основні обов'язки посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 8).
6. Основні права посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 9).
7. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 10).
8. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 11).
9. Обмеження, пов'язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування 
та проходженням служби (стаття 12).
10. Класифікація посад та рангів посадових осіб в органах місцевого 
самоврядування (статті 14, 15).
11. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (стаття 16).
12. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 17).
13. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (стаття 20).
14. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого 
самоврядування (стаття 23).
15. Відповідальність посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 24).


IV. Питання на перевірку знання 
Закону України "Про запобігання корупції"
- Визначення термінів: пряме підпорядкування, близькі особи, корупційне 
правопорушення, корупція, потенційний конфлікт інтересів, реальний конфлікт 
інтересів (стаття 1).
2. Суб'єкти, на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції»
( стаття 3).
3. Статус та склад Національного агентства з питань запобігання корупції (статті 4, 
5).
4. Повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 11).
5. Права Національного агентства з питань запобігання корупції (стаття 12).
6. Контроль за діяльністю Національного агентства з питань запобігання корупції 
(стаття 14).
7. Обмеження щодо використання службових повноважень чи свого становища та 
одержання подарунків (статті 22, 23).
8. Обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності та 
обмеження спільної роботи близьких осіб (статті 25, 27).
9. Запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (стаття 28).
ІО.Заходи зовнішнього та самостійного врегулювання конфлікту інтересів (стаття 
29).
11. Вимоги до поведінки посадових осіб місцевого самоврядування 
(стаття 37).
12. Подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування (стаття 45).
13. Встановлення своєчасності подання декларації та повна перевірка декларації 
(статті 49,50).
14. Моніторинг способу життя суб'єктів декларування (стаття 51).
15. Заборона на одержання пільг, послуг і майна органами державної влади та 
органами місцевого самоврядування (стаття 54).

V. Перелік питань
для складання іспиту при проходженні конкурсу 
на заміщення посади
спеціаліста І категорії відділу «Центр надання адміністративних послуг» 
виконавчого комітету Великобагачанської селищної ради
(закониУкраїни: „Про адміністративніпослуги“, „Про свободу пересування та 
вільнийвибірмісцяпроживання в Україні“, „Про зверненнягромадян“, „Про 
доступ до публічноїінформації“)

1. Визначення „адміністративнапослуга“ (стаття 1 Закону України „Про 
адміністративніпослуги“).
2. Державнаполітика у сферінаданняадміністративнихпослуг (стаття 4 Закону 
України „Про адміністративніпослуги“).
3. Основнівимоги до регулюваннянаданняадміністративнихпослуг (стаття 4 
Закону України „Про адміністративніпослуги“).
4. Вимогищодоякостінаданняадміністративнихпослуг (стаття 7 Закону України 
„Про адміністративніпослуги“).


5. Визначення „інформаційнакарткаадміністративноїпослуги“ (стаття 8 Закон}' 
України „Про адміністративніпослуги“).
6. Визначення „технологічнакарткаадміністративноїпослуги“ (стаття 8 Закону 
України „Про адміністративніпослуги“).
7. Строки наданняадміністративнихпослуг (стаття 10 Закону України „Про 
адміністративніпослуги“).
8. Плата за наданняадміністративнихпослуг, адміністративнийзбір (стаття 11 
Закону України „Про адміністративніпослуги“).
9. Адміністратор за визначеннямстатті 13 Закону України „Про 
адміністративніпослуги“.
10. Основнізавданняадміністратора (стаття 13 Закону України „Про 
адміністративніпослуги“).
11. Організаційнезабезпеченнянаданняадміністративнихпослуг (стаття 14 Закону 
України „Про адміністративніпослуги“).
12. Наданнясупутніхпослуг у приміщеннях, де 
розміщуютьсяцентринаданняадміністративнихпослуг та іншихприміщеннях, 
де надаютьсяадміністратиініпослуги (стаття 15 Закону України "Про 
адміністративніпослуги").
13. Реєстрадміністративнихпослуг (стаття 16 Закону України "Про 
адміністративніпослуги")
14. Єдинийдержавний порталадміністративнихпослуг (стаття 17 Закону України 
"Про адміністративніпослуги")
15. Відповідальність за порушеннявимогзаконодавства у 
сферінаданняадміністративнихпослуг (стаття 19 Закону України "Про 
адміністративніпослуги")

VI. Перелік питань
для складання іспиту при проходженні конкурсу 
на заміщення посади
спеціаліста І категорії відділу бухгалтерського обліку та звітності 
виконавчого комітету Великобагачанської селищної ради
1. Види порушень бюджетного законодавства (ст. 116 Бюджетного Кодексу України)
2. Міжбюджетні трансферти між місцевими бюджетами (ст. 101 Бюджетного Кодекс 
України).
3. Виконання місцевих бюджетів (ст.78 Бюджетного Кодексу України).
4. Порядок складання проектів місцевих бюджетів (ст. 75 Бюджетного Кодексу 
України).
5. Розрахунки з підзвітними особами.
6.Облік видатків загального та спеціального фондів (аналітичний, синтетичний, 
фінансова звітність).
7.Структура фонду оплати праці бюджетної установи.
8.Облік розрахунків з оплати праці в бюджетній установі.
9.Відрахування із заробітної плати.
10.Облік зобов’язань розпорядників бюджетних коштів.
11.Звітність бюджетних установ.
12.Інвентаризація основних засобів в бюджетних установах.
13.Складові частини бюджету.


14. Учасники бюджетного процесу та їх повноваження.
15.Склад бюджетного законодавства, нормативно - правові акти 
бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь