A A A K K K
для людей із порушенням зору
Великобагачанська громада
Полтавська область, Миргородський район

До уваги громадян, які перебувають на квартирному обліку при виконавчому комітеті Великобагачанської селищної ради

Дата: 12.11.2019 15:04
Кількість переглядів: 4865

 

УКРАЇНА

Великобагачанська селищна рада

Великобагачанського району

 Полтавської області

Виконавчий комітет

 

РІШЕННЯ№216

    29.10.2019 року

 

 

 

 Про  затвердження Положення про квартирний

 облік при виконавчому комітеті Великобагачанської

 селищної  ради

   

Керуючись  Правилами  обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов та надання їм жилих приміщень в УРСР,  що затверджені постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради від 11.12.1984 № 470,  з метою упорядкування процедури постановки на квартирний облік громадян, що потребують поліпшення умов проживання,

 

Виконавчий комітет селищної ради  ВИРІШИВ:

 

 

1. Затвердити Положення про квартирний облік при виконавчому комітеті Великобагачанської селищної  ради (Додаток 1).

 

2.Оприлюднити дане рішення  на  вебсайті селищної  ради в мережі  інтернет у відповідності із чинним законодавством України.

 

3.Рішення вступає в дію з дня  його офіційного оприлюднення.

 

 4.Контроль за виконанням  даного рішення  покласти  заступника селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради т а постійну комісію з питань комунальної  власності, інфраструктури, підприємництва, приватизації, будівництва  та архітектури      і житлово-комунального господарства

 

   В.о. селищного голови                                              Л.О.Срібна

 

 

Додаток 1

до  рішення  виконавчого комітету № 216 від 29.10.2019 р.

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

 про квартирний облік при виконавчому комітеті Великобагачанської  селищної ради

 

І. Загальні положення

1.1. Положення про квартирний облік при виконавчому комітеті  Великобагачанської селищної  ради (надалі - Положення) розроблено на підставі: Житлового кодексу Української РСР, Правил обліку громадян,  які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів УРСР і Укрпрофради  від 11 грудня 1984р. № 470, Порядку ведення Єдиного державного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2011 р. № 238, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про міліцію», «Про прокуратуру», «Про службу безпеки України», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

1.2. Дане Положення встановлює єдиний порядок зарахування на облік та ведення обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов на території Великобагачанської селищної  ради. Облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов,  виконавчим комітетом селищної ради  ведеться в одному напрямку - квартирний облік.

1.3. Підставою для взяття громадян України на квартирний облік при виконавчому комітеті Великобагачанської селищної  ради є:

а)  забезпеченість житловою площею нижче встановленого рівня, а саме: на кожного члена сім’ї, що проживають разом, припадає менше 6,0 кв.м. (шість цілих нуль десятих кв.м.) включно;

б) проживання чи  реєстрація на території Великобагачанської селищної  ради в т.ч. населених пунктів ОТГ на протязі 5 років (п’яти років).

Крім випадків передбачених діючим законодавством.

1.4. Облік громадян ведеться за напрямками черговості:

а) громадяни, які мають позачергове право на отримання житла;

б) громадяни, які мають першочергове право на отримання житла;

в) загальна черговість громадян потребуючих поліпшення житлових умов.

1.5. Черговість надання жилих приміщень визначається за часом взяття на облік. 

1.6. Орган, що розглядає питання та приймає рішення про зарахування на квартирний  облік:

а) житлово-побутова комісія при виконавчому комітеті Великобагачанської селищної  ради,  надає рекомендації виконавчому комітету;

б) виконавчий комітет селищної  ради своїм рішенням зараховує чи не зараховує заявника до квартирної черги.

1.7. Термін розгляду та прийняття рішень: один місяць з дня отримання необхідних документів.

 

 

2 Особи, які можуть бути зараховані на квартирний  облік

 

2.1.  На квартирний облік можуть бути зараховані особи, яким виповнилось 18 років, постійно проживають або зареєстровані на території Великобагачанської селищної  ради  в т. ч. населених пунктів ОТГ (відповідно до  п. 1.3 Положення) при наявності однієї з наступних підстав:

2.1.1. забезпеченість житловою площею нижче встановленого рівня - тобто у випадку, коли:

- на одну особу припадає 6,0 кв.м або менше 6,0 кв.м житлової площі в квартирі (загальна площа квартири (будинку) до уваги не береться) та не менше п’яти років проживають на території Великобагачанської селищної  ради.

2.1.2. невідповідність будинку (чи квартири), де мешкає особа, санітарно-технічним вимогам, що підтверджується рішенням виконавчого комітету (п. 5 Положення про порядок обстеження стану жилих будинків з метою встановлення їх відповідності санітарним і технічним вимогам та визнання жилих будинків і жилих приміщень непридатними для проживання, затверджено постановою Ради Міністрів УРСР від 26.04.1984р. № 189);

2.1.3. наявність тяжкої форми хронічного захворювання (згідно переліку хронічних захворювань затверджених наказом МОЗ УРСР від 08 лютого 1985 р.  № 52), у зв'язку з чим особа не може проживати в комунальній квартирі або в одній кімнаті з членами своєї сім'ї (Додаток 2);

2.1.4. проживання за договором піднайму жилого приміщення в будинках державного або громадського житлового фонду чи за договором найму жилого приміщення в будинках житлово-будівельних кооперативів (пп. «б» п. 1.3. Положення);

2.1.5. проживання не менше п’яти років за договором найму (оренди) в будинках (квартирах), що належать громадянам на праві приватної власності;

2.1.6. проживання у гуртожитках;

2.1.7. проживання в одній кімнаті по дві і більше сім'ї, незалежно від родинних відносин;

2.1.8. проживання в одній кімнаті осіб різної статі старше за 9 років, крім подружжя, (розглядаються випадки, коли жиле приміщення складається більш як з однієї кімнати).

  2.2. На пільговий квартирний облік (відповідно до п. 1.4 Положення) зараховуються особи, що користуються пільгами:

  2.2.1. На позачергове отримання житла мають право:

а) громадяни, житло яких внаслідок стихійного лиха стало непридатним для проживання;

б) діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, після   завершення   терміну   перебування   у  сім'ї  опікуна  чи піклувальника,  прийомній  сім'ї, дитячому будинку сімейного типу, закладах  для  дітей-сиріт  та  дітей,  позбавлених  батьківського піклування, а також особи з їх числа у разі відсутності житла або неможливості  повернення  займаного  раніше  жилого  приміщення  в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, які досягли  16  років,  у  разі відсутності в таких дітей житла зараховуються на квартирний облік за  місцем  їх  походження  або  проживання до встановлення опіки,  піклування,  влаштування  в прийомні сім'ї, дитячі будинки сімейного  типу,  заклади  для  дітей-сиріт  та дітей, позбавлених батьківського  піклування,  за  заявою  опікуна  чи піклувальника, прийомних  батьків, батьків-вихователів, адміністрації закладу, де проживає  дитина, або органу опіки та піклування – ч. 1 ст. 33 Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей,                позбавлених батьківського піклування»);

г) діти-інваліди, що не мають батьків або батьки яких позбавлені батьківських прав і проживають у державних або в інших соціальних установах, після досягнення повноліття, якщо за висновком медико-соціальної експертизи вони можуть здійснювати самообслуговування і вести самостійний спосіб життя;

д) громадяни, незаконно засуджені і згодом реабілітовані, за неможливості повернення займаного раніше жилого приміщення;

е) особи, які належать до інвалідів війни (ст. 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»);

є) особи, на яких поширюється чинність Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» (ст. 10);

ж) особи, обрані на виборну посаду, коли це пов’язано з переїздом в іншу місцевість;

з) члени сім’ї народного депутата України у разі його смерті в період виконання депутатських обов’язків у Верховній Раді України на постійній основі;

и) особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (категорія І, категорія ІІ та діти, які стали інвалідами внаслідок Чорнобильської катастрофи та потребують особливого догляду (абз. 1 п. 10 ч. 1 ст. 20, п. 3 ч. 1 ст. 21, п. 7 ч. 3 ст. 30 Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»));

і) сім'ї,   які  мають  п'ятьох  і  більше  дітей,  та  у  разі народження у однієї жінки одночасно трьох і більше дітей (ст. 46 Житлового кодексу УРСР);

ї) працівники  протитуберкульозних  закладів  у разі виникнення професійного захворювання на туберкульоз.

й) інші категорії осіб, пільги, яким встановлені чинним законодавством.

2.2.2. На першочергове отримання житла мають право:

а) інваліди Великої Вітчизняної  війни  і сім'ї воїнів (партизанів), які загинули чи пропали безвісти, і прирівняні до них у встановленому порядку особам;

б) Герої Радянського Союзу, Герої Соціалістичної Праці, а також особи, нагороджені орденами Слави, Трудової Слави, «За службу Батьківщині у Збройних Силах СРСР» усіх трьох ступенів;

в) особи, які хворіють на тяжкі форми деяких хронічних захворювань, перелічених у списку захворювань, затвердженому Міністерством охорони здоров’я СРСР за погодженням з Державним комітетом СРСР по праці і соціальних питаннях та ВЦРПС:

- особи, заражені вірусом імунодефіциту людини внаслідок виконання медичних маніпуляцій;

- медичні працівники, заражені вірусом імунодефіциту людини внаслідок виконання службових обов’язків;

г) учасники бойових дій та учасники війни;

д) інваліди праці I і II груп та інваліди I і II груп з числа військовослужбовців;

е) особи, які стали інвалідами I і II груп у зв’язку з виконанням державних або громадських обов’язків, виконанням обов’язку громадянина СРСР по рятуванню життя людини, по охороні соціалістичної власності і правопорядку;

є) сім’ї осіб, які загинули при виконанні державних або громадських обов’язків, виконанні обов’язку громадянина СРСР по рятуванню життя людини, по охороні соціалістичної власності і правопорядку;

ж) сім’ї осіб, які загинули на виробництві внаслідок нещасного випадку;

з) робітники і службовці, які тривалий час сумлінно пропрацювали у сфері виробництва;

и) матері, яким присвоєно звання «Мати-героїня»;

і) багатодітні сім’ї (які мають у своєму складі троє і більше дітей) і одинокі матері, з урахуванням особливостей зазначених в абз. 14 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про охорону дитинства» (ст. 45 Житлового кодексу УРСР);

ї) сім’ї при народженні одразу трьох або більше дітей;

й) вчителі та інші педагогічні працівники загальноосвітніх шкіл і професійно-технічних учбових закладів;

к) особи, які проживають у ветхих будинках, що не підлягають капітальному ремонту;

л) інші категорії осіб, пільги, яким встановлені чинним законодавством.

 

3.   Перелік документів необхідних для зарахування на квартирний облік

3.1. Для зарахування на квартирний облік громадянам необхідно зібрати та подати до виконкому селищної ради наступні документи:

3.1.1. заяву встановленого зразка (Додаток 3), підписану всіма повнолітніми членами сім'ї, які зараховуються на облік.

3.1.2.  довідку форма № 2 про склад сім'ї та реєстрацію:

Довідка видається виконавчим комітетом селищної ради та дійсна протягом одного місяця з моменту видачі.

3.1.3. довідки з місця роботи осіб, які підписали заяву про зарахування на квартирний  облік.

В довідці повинно бути зазначено чи особа перебуває (не перебуває) на квартирному або кооперативному обліку за місцем роботи.

3.1.3.1. Якщо особа є підприємцем - подається копія свідоцтва про державну реєстрацію фізичної особи-підприємця.

3.1.3.2. Якщо особа не працює і є пенсіонером - копія пенсійного посвідчення.

3.1.3.3. Якщо особа не працює – довідки, що засвідчують факт перебування особи без постійної роботи.

3.1.4. копії паспортів повнолітніх осіб, які зазначені в представленій довідці форми            № 2 (сторінки 1, 2, 10, 11). При поданні документів особа повинна мати з собою для звірки оригінали паспортів, з яких зроблено копії.

3.1.5. акт обстеження житлових умов.

Для отримання акту обстеження житлових умов особа, яка бажає стати на квартирний облік, звертається до виконавчого комітету Великобагачанської селищної ради.

3.1.6. засвідчені копії свідоцтв (про одруження, про розлучення, про народження дітей)

Якщо на облік зараховується не одна особа, вона повинна надати копії свідоцтв  (про одруження, про розлучення, про народження дітей) до загального відділу апарату виконавчого комітету, який приймає документи та засвідчує їх, при наявності відповідних оригіналів (документів).

3.1.7. копія технічного паспорту та копія документу, що підтверджує право власності на житло (свідоцтво про право власності - якщо квартира приватизована).

Копії засвідчуються   безпосередньо секретарем  виконавчого комітету Великобагачанської селищної ради, який приймає документи, при наявності відповідних оригіналів документів.

3.1.8. копію договору найму житла між власником і наймачем,  якщо особа проживає за договором найму жилого приміщення в будинках (квартирах), що належать громадянам на праві приватної власності або в будинках комунальної власності.

Особа повинна бути зареєстрована (прописана) за тією адресою, де укладений договір найму.

3.1.9. оригінал медичного висновку (форми №3) лікарсько-консультативної комісії (медико-соціальна експертиза),  якщо в особи наявна тяжка форма хронічного захворювання (згідно затвердженого переліку) (Додаток 2).

3.1.10. копії документів, які підтверджують право на пільгиякщо особа, яка стає на квартирний облік, має право на пільги.

3.2. До документів, що підтверджують право на пільги, належать такі, що засвідчують особливий статус особи (ветеран війни; герой Радянського Союзу, герой Соціалістичної праці; особа, нагороджена орденами Слави трьох ступенів; особа, яка має статус ліквідатора  аварії на ЧАЕС; особа, яка має статус учасника бойових дій, військовослужбовця; особа, заражена вірусом імунодефіциту людини внаслідок виконання медичних маніпуляцій; інвалід праці І і ІІ груп; тощо).

 

4.  Подання документів


        4.1. Особа, яка бажає стати на квартирний облік подає  виконавчого комітету Великобагачанської селищної  ради заяву та визначений  у п. 3.1. Положення перелік необхідних документів.

 

5. Прийняття рішення

5.1. Подана громадянином заява та пакет документів проходить наступні етапи:

5.1.1. реєстрація заяви та доданого до неї пакету документів  в книзі реєстрації заяв громадян про взяття на квартирний облік;

5.1.2. розгляд і накладення резолюції  Великобагачанським селищним головою;

5.1.3.  розгляд документів житловою  комісією та надання висновків виконавчому комітету  для прийняття рішення.  

5.1.4. прийняття відповідного рішення на черговому засіданні виконкому селищної ради;

5.1.5.  внесення виконавчим комітетомселищної ради змін до журналу по  квартирному обліку  громадян, на підставі прийнятого рішення;

5.2. В 15-денний термін з моменту  прийняття рішення  виконавчий комітет селищної ради надсилає поштою повідомлення громадянину про зарахування (чи відмову у зарахуванні) його на квартирний  облік.

 

6. Зняття з квартирного обліку

6.1.  Громадяни знімаються з квартирного обліку у випадках:

6.1.1. поліпшення житлових умов, внаслідок якого відпали підстави для надання іншого жилого приміщення;

6.1.2. виїзду на постійне місце проживання до  іншого  населеного пункту;

         6.1.3. припинення трудових відносин з  підприємством,  установою, організацією особи, яка перебуває на обліку за місцем роботи, крім випадків, передбачених законодавством Союзу РСР, Житловим кодексом УРСР, п. 29  Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, та  іншими  актами  законодавства Української РСР;

6.1.4. засудження  до  позбавлення  волі  на  строк  понад  шість місяців, заслання або вислання;

6.1.5. подання  відомостей,  що  не  відповідають дійсності,  які стали підставою  для  взяття  на  облік,  або  неправомірних   дій службових осіб при вирішенні питання про взяття на облік.

6.2. Громадяни виключаються із списків осіб,  які користуються правом першочергового або позачергового одержання  жилих приміщень,  якщо вони були необґрунтовано включені до цих списків або втратили вказане право.

6.3. Громадяни знімаються з пільгової черги у разі смерті на протязі місяця після отримання інформації про смерть особи, яка перебувала на пільговій квартирній черзі.

6.3.1. Громадяни, знімаються з загальної квартирної черги у разі смерті, якщо на протязі року спадкоємці не подали заяву про переведення квартирної черги на них              (ст. 1270 Цивільного кодексу України – шість місяців на прийняття спадщини, ст. 99 Кодексу адміністративного судочинства України – шість місяців на звернення до адміністративного суду за захистом прав від дня, коли особа дізналась про порушення своїх прав), у випадку якщо спадкоємці стояли разом з померлим на квартирній черзі.

6.3.2. Для виконання п. 6.3.1. Положення  начальник загального відділу  опубліковує усі рішення щодо квартирного обліку на інформаційній дошці Великобагачанської селищної  ради.

6.4. Громадяни знімаються з пільгової квартирної черги, якщо вони тричі не здійснили перереєстрацію передбачену п. 7.1. Положення.

6.4.1. Громадяни знімаються з загальної квартирної черги, якщо вони на протязі п’яти років не здійснили перереєстрацію передбачену п 7.1. Положення (можливість втрати членства в громаді міста - ст. 6 Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», ч. 1 ст. 43 Цивільного кодексу України,       пп. «б» п. 1.3. Положення).

6.4.2. Поновлення (відновлення) в квартирній черзі  можливо лише за рішенням суду, яке набрало законної сили.  

6.5. Про зняття  з  обліку  (виключення  із  списку)  громадяни  у 15-денний строк  повідомляються  у  письмовій  формі  вказавши підстави зняття з обліку (виключення із списку).

 

7. Перереєстрація

7.1. Виконавчий комітет Великобагачанської селищної  ради щороку в період з 1 жовтня по 31 грудня проводить перереєстрацію громадян,  які  перебувають  на квартирному обліку, в ході якої перевіряються їх облікові дані.

7.2. Виявлені зміни вносяться в облікові справи громадян, книгу обліку осіб, які перебувають у черзі на одержання жилих приміщень

7.3. Перереєстрація здійснюється на підставі заяв громадян (Додаток 4), що перебувають на квартирному обліку при виконавчому комітеті Великобагачанської селищної  ради.

 

8. Затвердження списків

            8.1. Після проведення перереєстрації виконавчий комітет селищної ради здійснює моніторинг змін в облікових справах громадян та по квартирній черзі.

            8.2. У випадку, коли після моніторингу виявляються зміни, які призводять до руху квартирної черги, то виконавчий комітет селищної ради готує списки осіб, що потребують поліпшення житлових умов на затвердження виконавчим комітетом.

            8.3. Формуються та затверджуються три основні списки осіб, що потребують поліпшення житлових умов відповідно до пунктів 1.4., 2.1. та 2.2. Положення:

            а) основний список (в даному списку перебувають всі громадяни, що знаходяться в квартирній черзі);

            б) список громадян, які мають першочергове право на отримання житла;

            в) список громадян, які мають позачергове право на отримання житла.  

            8.4. Також формуються, проте не затверджуються, списки громадян за категоріями пільг.

            8.5. Затверджені списки громадян, що потребують поліпшення житлових умов, підлягають оприлюдненню в засобах масової інформації, протягом п’ятнадцяти днів з дня затвердження, шляхом розміщення на інформаційній дошці Великобагачанської селищної  ради. 

                                              

                                                9. Журнали

9.1. Заяви громадян відносно постановки на квартирний облік при виконавчому комітеті Великобагачанської селищної  ради реєструються  виконавчим комітетом сільської ради в Журналі (книзі) реєстрації заяв громадян про взяття на квартирний облік (Додаток 5).

9.2. Заяви громадян на перереєстрацію в квартирній черзі при виконавчому комітеті Великобагачанської селищної  ради реєструються виконавчим комітетом сільської ради в Журналі (книзі) перереєстрації громадян, що перебувають на квартирній черзі при виконавчому комітеті селищної  ради (Додаток 6).

 

Секретар  ради та  виконкому                                                    Л.О.Срібна  

Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь